Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie vanwege ontbreken vereiste van processuele connexiteit


Bij brief van 20 mei 2015 hebben B&W van Sint-Oedenrode (thans: Meijerijstad) een verzoek om nadeelcompensatie van appellant afgewezen. Bij besluit van 2 juni 2016 heeft het college het door appellant daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.  In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant exploiteerde van 1979 tot 2011 een tankstation en garage aan de Boskantseweg te Sint-Oedenrode. De doorgaande rijbaan op de Boskantseweg is in 1998 afgesloten met betonbanden en een haag en de weg…

Verder lezen
Terug naar overzicht