Afwijzing vordering werkgever ex art. 6:107a BW; causaal verband staat niet vast


B is in dienst geweest van geïntimeerde als verpleegkundige. Zij is bij een aanrijding betrokken geweest waarbij haar hoofd tegen de zijruit is aangekomen.

Geïntimeerde heeft Unigarant gedagvaard en betaling gevorderd van € 15.752,65. Geïntimeerde stelt dat B als gevolg van het ongeval arbeidsongeschikt is geworden en dat Unigarant ingevolge art. 6:107a lid 2 BW is gehouden het gedurende de arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon te vergoeden.

De kantonrechter heeft de vordering mede op basis van het uitgebrachte deskundigenbericht toegewezen.

Het hof overweegt dat niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht