Afwikkeling huwelijkse voorwaarden


Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bijdragen die de vrouw in natura aan de verbouwing van de echtelijke woning heeft geleverd, vallen binnen het bereik van artikel 1:81 BW, nu haar werkzaamheden vallen binnen het bestek dat de echtgenoten in het kader van hun huishouding van elkaar mogen verwachten.

De feiten
M en V zijn in 1992 op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van elke gemeenschap van goederen) met elkaar gehuwd. In 2013 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Sindsdien twisten partijen over de

Verder lezen
Terug naar overzicht