Afzetting notaris (1997.46.2439)


Het Hof oordeelt de voordracht van de Kamer van Toezicht tot afzetting van de notaris gegrond nu herhaaldelijk is gebleken van een gebrek aan inzicht van hetgeen vakinhoudelijk en naar attitude van de notaris verwacht mag worden. De kandidaat-notaris valt ter zake van de geconstateerde onzorgvuldigheid een zelfstandig tuchtrechtelijk verwijt te maken.

W.A.M. Jacobse

Hof Amsterdam; 20 februari 1997; WPNR 1997/6286 blz. 683

Verder lezen