Afzien van horen, ABRvS 13 mei 2015, zaaknummer 201407090/1/A3


Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 december 2008, zaaknummer 200704652/1) mag van het horen slechts met toepassing van art. 7:3, aanhef en onder b Awb worden afgezien, indien op voorhand redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit. Voorts heeft de Afdeling eerder overwogen (uitspraak van 2 november 2007, zaaknummer 200704764/1), dat de beslissing om met toepassing van voormelde bepaling van horen af te zien, dient te worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht