Afzien van stamrechtuitkering leidde niet tot vervangende inkomsten


M en zijn echtgenote V verkopen hun 100%-belang in X BV. Kort vóór de verkoop hebben zij in overleg met de koper afstand gedaan van de rechten die zij konden ontlenen aan twee stamrechtverplichtingen (lijfrente en pensioen). Door het prijsgeven van het recht op deze uitkeringen ontvangen M en V een grotere koopsom bij de verkoop van X BV. Dit voordeel dient volgens M en V te worden belast naar het aanmerkelijkbelangtarief.

Het Hof constateert dat M en V in plaats van de stamrechtuitkeringen een grotere opbrengst krijgen…

Verder lezen