Agenda Ondernemingskamer 12 januari 2017


Op donderdag 12 januari 2017 worden ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam de volgende zaken behandeld:

• 10.00 uur: het verzoek van Bosal Nederland B.V. c.s. (advocaat: mr. A.R.J. Croiset van Uchelen) om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Bosal Nederland B.V. c.s., gevestigd te Vianen (advocaat: mr. J.L. van der Schrieck).

• 13.00 uur: het verzoek van de ondernemingsraad van ERS Railways B.V. (advocaat: mr. R.J.M. Hampsink) om te bepalen dat ERS Railways B.V., gevestigd te Rotterdam (advocaat: mr. S.F.H. Jellinghaus), bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.

• 15.30 uur: het verzoek van het College van Bestuur van de Stichting Vechtdal College, gevestigd te Hardenberg (advocaat: mr. C.J. Verhaart), om o.a. de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van 31 oktober 2016 te vernietigen.

Verder lezen
Terug naar overzicht