Algemeen verbindend verklaarde CAO (ABU-CAO) zet andersluidende partijafspraken opzij


Uitzendbedrijf beroept zich ten onrechte op uitzonderingen uit de ABU-Cao, nu hij geen NBBU-lid is en hij ook niet valt onder de werkingssfeer van een andere Cao, te weten de Cao Schoonmaak. Algemeen verbindend verklaarde CAO (ABU-CAO) zet andersluidende partijafspraken opzij.

Feiten
MCA drijft een uitzendbureau dat zich uitsluitend richt op de schoonmaakbranche. Appellant werkte in 2014 als schoonmaker in dienst van MCA en werd door MCA ter beschikking gesteld aan schoonmaakbedrijf X. In de schriftelijke overeenkomst stond onder andere dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht