In algemene bewoordingen geformuleerde machtiging in beginsel mogelijk


Bij besluit van 8 maart 2013 hebben B&W van Ermelo het verzoek van appellant sub 1 om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afgewezen.
In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte Niederer als gemachtigde van appellant sub 1 heeft aangemerkt. De overgelegde machtiging is niet voldoende specifiek en het lijkt erop dat de machtiging niet is voorzien van een originele handtekening, aldus het college. Het college verzoekt de Afdeling appellant sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht