Algemene nabestaandenwet aangenomen


De Tweede Kamer heeft op 10 oktober 1995 de Algemene nabestaandenwet aangenomen (zie ook Notafax 1995, nr 158). Door amendementen is het wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

- Ongehuwd samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden als zij een gezamenlijke huishouding vormen. Daarvan is sprake als zij hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te dragen voor elkaar door het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding of anderszins.

De uitvoeringsinstantie kan zonder nader onderzoek een gezamenlijke huishouding aannemen indien mensen hun hoofdverblijf…

Verder lezen