Algemene notariële volmacht op niet-vermogensrechtelijk gebied onduidelijk


M en V zijn met elkaar gehuwd. In 2009 verleent M een notariële volmacht aan V om al zijn tegenwoordige en toekomstige zaken en belangen te beheren en hem daarin te vertegenwoordigen. In 2017 wordt M door de kantonrechter onder curatele gesteld op de voet van artikel 1:378 lid 1 sub a BW, met benoeming van een professionele curator. V gaat met succes in hoger beroep: het hof vernietigt de beschikking van de kantonrechter.

Het hof overweegt als volgt. M is door de ziekte van Alzheimer

Verder lezen
Terug naar overzicht