Alimentatie in 1999 met 3,3% omhoog


Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks van rechtswege geïndexeerd. De staatssecretaris van Justitie heeft het indexcijfer voor 1999 vastgesteld op 3,3%.

De wettelijke indexering geldt niet als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het inkomen, de lonen of de prijzen. Voor die bedragen blijft van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in…

Verder lezen