Alimentatie (2010.49.2006)


Binnen drie maanden na de beëindiging van de alimentatieverplichting moet de alimentatiegerechtigde een verzoek indienen tot verlenging van de alimentatieverplichting (art. 1:157 lid 5 BW). Om geen slapende honden wakker te maken kwam het voor dat alimentatieplichtigen na het einde van de verplichting vrijwillig de alimentatiebetaling gedurende drie maanden continueerden. Na stopzetting van de betaling merkte de alimentatiegerechtigde dat niet alleen de alimentatieverplichting maar ook de termijn voor verzoek om verlenging was verstreken. De uitspraak van Hoge Raad 21 mei 2010, LJN BL9543, heeft aan dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht