Alimentatie na 2001 (2003.44.3573)


Met ingang van 1 januari 2003 is de aftrek van de door een belastingplichtige betaalde alimentatie geregeld in afdeling 6.2 van de Wet IB 2001 (uitgaven voor onderhoudsverplichtingen). Alimentatie kan in verschillende vormen worden voldaan: betalingen in geld; verstrekkingen in natura; de verstrekking van woongenot (geldt niet voor kinderalimentatie) en het betalen van bepaalde kosten. Alimentatie kan worden afgekocht. De auteur bespreekt vier mogelijkheden van afkoop:

- afkoopsom in de vorm van overbedeling (zie Notafax 2003, nr 212);

- afkoop…

Verder lezen