Alimentatie: wettelijk indexeringspercentage 2016 bekend


Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2016 van rechtswege verhoogd met 1,3%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.
Dat heeft de minister van Veiligheid en Justitie op 10 november bekend gemaakt.

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (ruwweg een inflatiecorrectie).
Voor 2015 bedroeg de wettelijke indexering 0,8%.

Staatscourant 2015 nr. 39055

Verder lezen
Terug naar overzicht