Alleenstaande met bijstandsuitkering sluit Dexia overeenkomst; afwijking hofmodel


Dexia en X hebben in september 2002 een WinstVerDriedubbelaar afgesloten. Na beëindiging van de overeenkomst bleek de opbrengst van de aandelenverkoop niet toereikend om de afgesloten lening te voldoen. X heeft de opt-outverklaring uitgebracht. Dexia heeft bij brief van 26 mei 2014 X verzocht een zogenaamde waiver te ondertekenen. X is hierop niet ingegaan. Dexia vordert nu een verklaring voor recht dat zij met betrekking tot de effectenleaseovereenkomst aan X € 262,98 is verschuldigd.

Reconventie
X vordert in reconventie een verklaring voor recht dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht