Alsnog ontbinding in hoger beroep


De verhuurder (een woningstichting) heeft de ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd en de ontruiming van het gehuurde vanwege het niet-bewonen van het gehuurde, het kweken van hennep, het veroorzaken van overlast en het structureel te laat betalen van de huur en een huurachterstand te laten ontstaan. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen.

Het oordeel
Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter. Het overweegt: ‘[De huurder] had in november 2016 dan ook een huurachterstand van meer dan drie huurtermijnen, terwijl hij een kort…

Verder lezen
Terug naar overzicht