Alternatieven na het vervallen van stamrechtvrijstelling (2014.23.3004)


De stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (art. 11 lid 1 onder g Wet LB) is per 1 januari 2014 afgeschaft. Deze vrijstelling bood de mogelijkheid de belastingheffing over ontslagvergoedingen uit te stellen, eventueel naar een verre toekomst. Voor toepassing van deze vrijstelling was onder meer vereist dat de belaste periodieke uitkeringen uit het stamrecht ingingen uiterlijk in het jaar waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. 
Ontslagen werknemers hebben ook na 1 januari 2014 nog steeds behoefte aan een (aanvullende) periodieke inkomensvoorziening, al…

Verder lezen
Terug naar overzicht