Alternatieven voor de overdracht van de economische eigendom (1999.23.3227)


Sinds 31 maart 1995 is de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken belast met overdrachtsbelasting. De praktijk heeft hier onder meer op gereageerd door gebouwen 'over te dragen' waarbij het risico van tenietgaan wordt voorbehouden. Volgens Hof Den Bosch is in dat geval geen sprake van een belaste verkrijging. Om van een economische verkrijging te kunnen spreken, moet zowel enig risico van waardeverandering als enig risico van tenietgaan overgaan (zie FBN 1998, nr 60). [Anders Hof Den Haag 1 juni 1999, Notafax 1999…

Verder lezen