Ambtenaren!


Toen na de slag bij Waterloo het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, kwam ook de term ‘ambtenaar’ in zwang. Het werken voor de overheid werd een ‘ambt’. Zo bekeken bestaat het vak van ambtenaar dus 200 jaar. Dit boek belicht het verhaal van 100 ambtenaren in deze turbulente periode.

Heel lezenswaardig, omdat de geschiedenis van 200 jaar koninkrijk op loopt met het komen en gaan van diverse maatschappelijke thema’s en daarmee met de veranderende rol van de overheid. In eerste instantie had de overheid vooral de zorg voor de veiligheid en openbare orde. Daarna wordt die rol uitgebreid naar de fysieke infrastructuur van het land en de verzorgingsstaat. Om daarna de rol weer kleiner te maken: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Vanzelfsprekend verandert daarmee ook de rol van de ambtenaar. In het boek wordt dat mooi geïllustreerd aan de hand van 100 persoonlijke verhalen.

Van militairen in oorlogstijd tot juristen die baanbrekende wetten hebben geschreven. Maar ook verdwenen beroepen zoals de laatste beul van Nederland, of de laatste torenwachter. En ‘foute’ ambtenaren in oorlogstijd. Prachtige functiebenamingen als ‘commies’ en ‘referendaris’ passeren de revue.

Initiatiefnemers Davied van Berlo (bekend van Ambtenaar 2.0) en Jeroen Pepers (directeur A&O fonds Gemeenten) hebben via een crowdsourcing methode een mooi overzicht weten te maken van 200 jaar ambtenaarschap. Meer dan 60 auteurs hebben meegeschreven. Een mooi voorbeeld van ‘cocreatie’ in een netwerk, dat typeert hoe de moderne ambtenaar zijn werk doet.

De samenstellers noemen in het nawoord ook enkele constante factoren van 200 jaar ambtenaarschap…

Verder lezen