Ambtenaren worden gewone werknemers


De rechtspositie van ambtenaren wordt gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. De Eerste Kamer ging op 8 november jl. akkoord met een initiatiefwet van D66 en CDA waarin dat geregeld wordt.
Op basis van het wetsvoorstel wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Het gaat bijvoorbeeld om de regels voor ontslag en flexibele arbeid, zoals vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz), maar ook om alle andere arbeidsregels uit het Burgerlijk Wetboek. De normalisering geldt niet voor alle ambtenaren. Rechters, officieren van justitie worden uitgezonderd, net als de werknemers bij politie en defensie, onder wie het burgerpersoneel.

Het wordt het nu ook mogelijk om op gelijke voet met de overheid te onderhandelen over de cao, zegt D66-Tweede Kamerlid Van Weyenberg op 8 november in een reactie. Tegelijkertijd blijft het volgens het Kamerlid geborgd dat ambtenaren ‘bijzonder’ zijn. ‘Er blijft een Ambtenarenwet bestaan, met een eed en hele zware spelregels voor de integriteit,’ zegt Van Weyenberg. ‘Wij vinden ambtenaren heel belangrijk, maar dat breng je niet tot uiting door de huidige spelregels rond het arbeidscontract. Die vonden wij achterhaald.’

Wet werk en zekerheid
Het is overigens nog maar de vraag hoe het arbeidsrecht voor werknemers er na de verkiezingen uit komt te zien. Bijna alle partijen, ook CDA en D66, hebben plannen om de Wwz te wijzigen. ‘De Wet werk en zekerheid is wet, en daar heeft iedereen plannen mee. Maar wij maken het principiële punt dat er geen enkele reden is om in het arbeidsrecht onderscheid te maken tussen werknemers en ambtenaren.’, aldus Van Weyenberg.

Doorlooptijd
Het was lang onzeker of het voorstel in de Eerste Kamer kon rekenen op een meerderheid. Met het aannemen van de wet komt een einde aan een langdurend debat. Het wetsvoorstel werd in november 2010 ingediend. De behandeling lag zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer langdurig stil. ‘Een initiatiefwet heeft altijd een lange doorlooptijd,’ zegt Van Weyenberg. ‘Natuurlijk mag het sneller, maar het is het resultaat dat telt.’

Nu volgt opnieuw een grote operatie. Plasterk en diens opvolger zijn de komende drie jaar druk met het opstellen van invoeringswetgeving.

Bron: www.sconline.nl.

Zie ook: Nieuwsbericht 2016/597: meerderheid gloort voor wetsvoorstel rechtspositie ambtenaren

Verder lezen
Terug naar overzicht