Ambtshalve teruggave van BTW na meer dan vijf jaar


Verwijzing

(FBN 1994, 110)

Twee startende ondernemers kopen in 1986 een bedrijfspand. Ruim zeven jaar later ontdekken zij dat de BTW die is verschuldigd ter zake van de levering van het pand, als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht.

De inspecteur weigert deze BTW te restitueren, omdat de wettelijke termijn van vijf jaar is overschreden.

Ingevolge een resolutie van de staatssecretaris kan deze termijn met vijf jaar worden verlengd. De inspecteur acht deze resolutie echter niet van toepassing, omdat niet zou zijn voldaan aan het…

Verder lezen