Amsterdams verrekenbeding: een stukje deelgenootschap? (1997.09.2095)


Naar aanleiding van de bekende arresten van de Hoge Raad in 1995 (JBN 1995, 51 en 52: 1996, 28 en 53) en 1996 (JBN 1996, 28 en 53) inzake een niet uitgevoerd Amsterdams verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden, waarin de Hoge Raad besliste dat ieder der echtgenoten aanspraak heeft op de helft van de vermogensvermeerdering die is ontstaan door belegging van de niet verdeelde besparingen, bespreekt schrijver de vraag in hoeverre de regels van het wettelijk deelgenootschap in een dergelijk geval van toepassing zijn. Gesteld wordt…

Verder lezen