Amsterdams verrekenbeding – a never-ending story (2002.05.2025)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2001, RvdW 2001, 165 waarin de Hoge Raad in incidenteel appel ook hier heeft beslist dat het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding tot gevolg heeft dat alle tijdens de duur van het AVB verworven goederen in de verrekening betrokken moeten worden, tenzij bewezen wordt dat zij niet afkomstig zijn van de inkomsten die moeten worden verrekend. In het principaal appel oordeelt de Hoge Raad dat partijen aan de huwelijkse voorwaarden voor zover die betrekking hebben op de verrekening van…

Verder lezen