Andere wettelijke rechten van de langstlevende echtgenoot (2000.05.2043)


De auteur behandelt de ‘andere wettelijke rechten’ die het nieuwe erfrecht kent in afdeling 4.2.A.2. De andere wettelijke rechten ten behoeve van de langstlevende echtgenoot die aan de orde komen zodra bij testament is afgeweken van de wettelijke verdeling van afdeling 4.2.A.1 worden uitvoerig behandeld. Zij betreffen het tijdelijk gebruik van woning en inboedel, het vruchtgebruik van woning en inboedel en het verzorgingsvruchtgebruik. Daarnaast worden de andere wettelijke rechten ten behoeve van anderen dan de langstlevende echtgenoot…

Verder lezen