'Anders scheiden' een nieuwe markt voor het notariaat? (1997.22.2246)


Loeb weidt een beschouwing aan het rapport 'Anders Scheiden' van de commissie De Ruiter (zie onder meer 96.44.2431 en 96.50.2511). Het rapport stelt het notariaat een nieuwe markt in het vooruitzicht. Loeb betwijfelt sterk of veel (kandidaat) notarissen er voor in de rij zullen staan. Scheidingsbemiddeling en het personen - en familierecht zijn onder advocaten geaccepteerde specialisaties. Dat ligt bij het notariaat anders. Elke notaris die zich op de nieuwe scheidingsmarkt een plaats wil veroveren zal de…

Verder lezen