Anti-speculatiebedingen (2005.31.2122)


Veel gemeenten nemen in de verkoopvoorwaarden van bouwkavels een plicht tot zelfbewoning op met bepaling dat de woning binnen vijf jaren niet mag worden doorverkocht, dan wel de woning in dat tijdvak alleen mag worden verkocht aan een economisch of sociaal aan de gemeente gebonden koper (de gebonden koper). De jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een dergelijk beding bevat wel een rode draad maar is niet consistent. Het oordeel van de Hoge Raad ontbreekt nog.

Ook de verhouding tussen het beding en de Huisvestingswet (Hvw) speelt op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht