Anticiperen op de vermogensinkomensbijtelling van de AWBZ (2013.17.3002)


Per1 januari 2013 is een vermogensinkomensbijtelling ingevoerd voor het bepalen van de eigen bijdrage op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijtelling houdt in dat 8% van het vermogen in box 3 voor zover dat uitstijgt boven het heffingsvrije vermogen zal worden meegeteld bij het bijdrageplichtig inkomen. De 8%-bijtelling geldt naast het fictief rendement van 4% op het vermogen. Dit betekent dat per saldo de eigen bijdrage wordt berekend naar 12% van de grondslag in…

Verder lezen
Terug naar overzicht