Antwoord op Kamervragen over aftrek kosten AWBZ


Samenvatting

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Financiën, Tweede Kamervragen over het feit dat mensen die in een AWBZ-instelling wonen niet op tijd hun correcte Jaarnota 2008 van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) binnen hebben en de eigen bijdrage AWBZ niet kunnen opvoeren als aftrekpost.

Nieuwe regelgeving

Vraag 1

Is het waar dat mensen die wonen in een AWBZ-instelling een kwart van de door hen betaalde eigen bijdrage AWBZ over het jaar 2008 nog kunnen opvoeren als aftrekpost?

Vraag 2

Hoeveel mensen maken er gemiddeld per jaar gebruik van deze mogelijkheid?

Vraag 3

Bent u zich bewust van het feit dat er door achterstanden bij het CAK mensen zijn die op dit moment nog niet weten wat zij daadwerkelijk over 2008 betaald zouden moeten hebben?

Vraag 4

Bij hoeveel mensen die een AWBZ-bijdrage betalen is de definitieve eigen bijdrage door het CAK op dit moment nog niet vastgesteld? Waarom is dit nog niet gebeurd?

Vraag 5

Is het waar dat deze mensen, doordat de definitieve eigen bijdrage nog niet is vastgesteld, dit jaar geen recht hebben op de bedoelde aftrekpost? Zo nee, wat adviseert u deze mensen of hun vertegenwoordigers te doen om te voorkomen dat zij deze aftrekpost mislopen?

Vraag 6

Bent u bereid iedereen die op dit moment nog geen definitieve beschikking heeft over de hoogte van de eigen bijdrage AWBZ te informeren over de procedure die zij moeten volgen om ervoor te zorgen dat zij de bedoelde aftrekpost volledig kunnen benutten?

Antwoord van staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 20 maart…

Verder lezen
Terug naar overzicht