Antwoord op Kamervragen over lijst algemeen nut beogende instellingen


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt Tweede Kamervragen over de lijst met algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) die op de website van de Belastingdienst staat. De anbi is in de lijst opgenomen onder de statutaire naam. Omdat de bij het publiek bekende naam daarvan kan afwijken, kan dat tot gevolg hebben dat een anbi soms niet of moeilijk vindbaar is. De staatssecretaris zal onderzoeken of bij de toekomstige implementatie van het nog in te dienen wetsvoorstel tot herziening van de Successiewet 1956 de zoekfunctie van de anbi-lijst kan worden verbeterd.

Nieuwe regelgeving

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën op vragen van het lid Van der Vlies (SGP) over de lijst met Algemeen Nut Beogende Instellingen.

(Ingezonden 10 maart 2009)

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat in de lijst met Algemeen Nut Beogende Instellingen alleen de officiële statutaire namen van instellingen worden vermeld?

Antwoord op vraag 1

Ja, met dat feit ben ik bekend. De naam van een in het ANBI-bestand vermelde instelling is gewoonlijk overeenkomstig de statutaire benaming die bij de Kamers van Koophandel is geregistreerd.

Vraag 2

Bent u bekend met het gegeven dat de statutaire naam van veel instellingen niet gelijk is aan de functionele werknaam waaronder een instelling bij het brede publiek bekend staat? (Een voorbeeld daarvan is de stichting ‘Bond tegen het Vloeken’, die de statutaire naam draagt van ‘Stichting de Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam’.)

Antwoord op vraag 2

Ja, met dat gegeven ben ik bekend. Een instelling kan een andere (functionele) werknaam hebben dan de statutaire naam. Het kan ook zo…

Verder lezen
Terug naar overzicht