Naar de inhoud

Antwoord op Kamervragen over maaltijdbezorger Deliveroo

Samenvatting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op vragen van Kamerlid Van Kent (SP) over het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door (schijn)zelfstandigen. Over de specifieke casus doet de minister geen uitspraken. In zijn algemeenheid vindt de minister het een zorgelijke ontwikkeling als steeds meer werknemers worden vervangen door zelfstandigen wanneer deze zelfstandigen in een afhankelijke positie verkeren en zich gedwongen zien slechtere arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te accepteren. Daarnaast gaat de minister onder andere in op de vraag wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid en de relatie daarvan met een arbeidsongeschiktheid(verzekering), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet aanpak schijnconstructies (Was).

Om een beter beeld te krijgen van de bedrijven en platforms die zich manifesteren binnen de kluseconomie (gig economy) en om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat hierin werkt en onder welke omstandigheden zij dat doen, laat de minister een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht in de omvang van en manier van werken in de kluseconomie te krijgen. Naast een beschrijving van de feitelijke stand van zaken zal het onderzoek ook inzicht bieden in de arbeidsrechtelijke, fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten die het werken in de kluseconomie met zich meebrengt. Oplevering van het onderzoek is voorzien in het voorjaar van 2018. Op dat moment bestaat er een duidelijker beeld of maatregelen nodig zijn.

De minister geeft aan dat het kabinet in reactie op IBO ZZP heeft aangegeven de analyse uit het IBO-rapport – dat op langere termijn het grote verschil dat in de institutionele behandeling van zzp’ers en werknemers is ontstaan…