Antwoorden op Kamervragen over belastingontwijking door mijnbouwbedrijven via Nederland


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamerleden Diks en Van der Lee (GroenLinks) over belastingontwijking door mijnbouwbedrijven via Nederland. Aanleiding is een op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst rapport waaruit blijkt dat de 38 bestudeerde financierings- en houdstermaatschappijen in Nederland hoog scoren op indicatoren voor belastingontwijking. Het onderzoek laat volgens de staatssecretaris zien dat Nederland een relevante schakel is in operationele en financiële structuren van veel internationale mijnbouwbedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden. Het ontbrak de onderzoekers echter aan de nodigde fiscale gegevens om te kunnen concluderen dat de structuren ook werkelijk voor belastingontwijking worden benut. De relevante informatie uit het onderzoek zal door de Belastingdienst worden meegenomen in het toezichtproces.

De aanbevelingen uit het rapport om belastingontwijking in de mijnbouwsector in ontwikkelingslanden tegen te gaan sluiten volgens de staatssecretaris aan bij de intensivering van bestaand (internationaal) beleid die reeds in gang is gezet. Waar het beheer van Nederlandse vennootschappen door een trustkantoor wordt uitgevoerd, fungeren deze trustkantoren als poortwachters van het Nederlandse financieel stelsel. Dit houdt in dat de trustkantoren zich moeten inspannen om te voorkomen dat het Nederlandse financieel stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme of voor andere handelingen die als maatschappelijk onbetamelijk worden beschouwd. Daarnaast kan de vraag opkomen of een Nederlandse vennootschap terecht een beroep doet op de belastingverdragen of dat de verdragsvoordelen door het bronland kunnen worden geweigerd omdat er sprake is van misbruik. Het feit dat een schakelvennootschap geen werknemers in dienst heeft, kan hierbij een aanwijzing zijn (zij het dat werkzaamheden ook kunnen worden uitbesteed). In lijn met BEPS streeft Nederland naar het opnemen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht