Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?


In het hierna besproken arrest van de Hoge Raad staat centraal de vraag aan wie de uitkering van de verzekeringspenningen toekomt in geval van brandschade aan een in appartementsrechten gesplitst gebouw. Ook in dit geval blijkt dat een kleine VvE al snel tot problemen leidt.

1. De feiten

Een gebouw is gesplitst in twee appartementsrechten. Het appartementsrecht dat recht geeft op het gebruik van de benedenverdieping betreft een winkelruimte waarin een snackbar wordt geëxploiteerd. Het appartementsrecht dat betrekking heeft op de bovenverdieping betreft een woning. De snackbar wordt geëxploiteerd door een huurder van het winkelappartement. Uiteraard is er ook in dit geval sprake van een vereniging van eigenaren (VvE) die in casu uit slechts twee leden bestaat. De eigenaar van het winkelappartement is de enige bestuurder. Op grond van artikel 8 van het splitsingsreglement is er een verplichting voor het bestuur van de VvE om het gebouw voldoende te verzekeren tegen – onder meer – brandschade. Daartoe heeft de VvE met Centraal Beheer Achmea (hierna: CBA) een verzekeringsovereenkomst gesloten ter dekking van genoemd risico. Op 7 oktober 2010 is er brand uitgebroken in de snackbar en hebben beide verdiepingen – derhalve ook de woning – ernstige schade opgelopen. Daarop is door CBA een bedrag ad ruim € 115.000 uitgekeerd aan de VvE. De eigenaren van de bovenverdieping respectievelijk de benedenverdieping komen er niet uit hoe laatstgenoemd bedrag tussen hen beide zou moeten worden verdeeld.

2. De rechtsvraag

Voor zover in cassatie nog van belang gaat het in deze zaak om de rechtsvraag aan wie en in welke verhouding de verzekeringspenningen toekomen. Eiser in dit geding – te weten de eigenaar van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht