Appelprocesrecht


Deze zaak gaat materieel over een loonvordering in kort geding, maar in cassatie over een procesrechtelijke kwestie. Het hof had in verband met de proceskosten moeten onderzoeken of (ook) verweerder terecht bij verstek was veroordeeld tot betaling van achterstallig loon en, bij bevestigende beantwoording, de proceskostenveroordeling in verzet in stand moeten laten en verweerder ook in de proceskosten van het hoger beroep moeten veroordelen.

Feiten
Eiser heeft zich jegens A, een door verweerder geëxploiteerde eenmanszaak, verbonden om in payroll-verband tegen betaling werkzaamheden te verrichten…

Verder lezen
Terug naar overzicht