Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd


Minister Asscher (SZW) heeft de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd in verband met aanpassing van bijlage XIIIa, XIIIc en XIIIe (over asbestverwijdering).

De Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen wordt aangepast met een aantal geactualiseerde NEN-normen. De wijzigingen zijn vooral administratief van aard.


Staatscourant 2017, 10260
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2017, 2017-0000022901, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met aanpassing van bijlage XIIIa, XIIIc en XIIIe en enkele andere wijzigingen alsmede een wijziging van de Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Verder lezen
Terug naar overzicht