Arbeidsongeschiktheid

Zieke werknemers hebben een bijzondere positie binnen het arbeidsrecht. Ze genieten ontslagbescherming en hebben recht op loondoorbetaling. Werkgever en werknemer hebben verplichtingen tot re-integratie. Een zieke werknemer kan voor werkgever grote financiële gevolgen hebben. In deze Practice Note worden de algemene regels rondom arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste en tweede ziektejaar besproken en daarbij wordt er verwezen naar andere toepasselijke topics.

Uitgelicht

Concurrerende nevenwerkzaamheden tijdens ziekte (Werknemer/ D’Angelo)
Dat werknemer concurrerende werkzaamheden heeft verricht, leidt niet tot de conclusie dat werknemer niet arbeidsongeschikt was. Werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat de werkzaamheden de genezing hebben belemmerd of vertraagd. Nu werkgever van mening is dat…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Re-integratie

Loon bij ziekte

Ziektewet ZW

Einde van rechtswege

Ontslag bij bedrijfseconomische redenen

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Wederzijds goedvinden

Regelmatig ziekteverzuim

Vakantie

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Opzegverboden

Wet arbeid en zorg

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

Privacy op de werkvloer

Verder lezen
Terug naar overzicht