Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen duur of einddatum gekoppeld. Zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de maximale duur van de ketenregeling wordt overschreden. Buiten de proeftijd kan werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd o.a. beëindigen met instemming van werknemer, met toestemming van het UWV of door ontbinding door de kantonrechter. Rekening moet worden gehouden met de opzegtermijn en werkgever kan een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding verschuldigd zijn bij het einde van de overeenkomst.

Uitgelicht

Ontlopen ketenregeling met payroll (Taxi Dorenbos Drenthe B.V./Werknemer)
Werkgever kan werknemer niet onderbrengen in een payrollbedrijf met als enige doel de ketenregeling de ontlopen. Na drie arbeidsovereenkomsten voor de duur van één jaar tekende werknemer een contract waardoor een payrollconstructie tot stand…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

A-grond bedrijfseconomische omstandigheden

Afspiegelingsbeginsel

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

B-grond langdurig arbeidsongeschiktheid

Beëindiging met wederzijds goedvinden

C-grond regelmatig ziekteverzuim

Collectieve arbeidsovereenkomst

Concurrentiebeding

D-grond disfunctioneren

E-grond verwijtbaar handelen

Einde arbeidsovereenkomst door overlijden

Einde van rechtswege

F-grond gewetensbezwaren

G-grond verstoorde arbeidsverhoudingen

Geheimhoudingsbeding

H-grond overige omstandigheden

Herplaatsing

Hoger beroep

Instemming met opzegging

Ketenregeling

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Leeftijds- en pensioenontslag

Ontbinding door werkgever

Ontslag op staande voet

Oproepovereenkomst

Payroll, detachering, contracting

Proeftijd

Transitievergoeding

Uitzendovereenkomst

Vergoeding einde dienstverband

Het fiscale loonbegrip

Buitenlandse werknemer in Nederland

Eenzijdig wijzigingsbeding

Boetebeding

Opzegtermijnen

Bedenking

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Correcte eindafrekening

Billijke vergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht