Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht: een introductie

Het Nederlandse arbeidsrecht behelst de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Centraal hierbij staat de arbeidsovereenkomst. Op de arbeidsovereenkomst is een uitgebreid stelsel van wettelijke regels van toepassing, dat veelal de bescherming van de werknemer beoogt. Voor de toepassing van het arbeidsovereenkomstenrecht is niet primair van belang welke naam aan een contract wordt gegeven. Doorslaggevend is de bedoeling die partijen voor ogen stond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In de arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer vastgelegd, evenals de te verrichten arbeid en het daarvoor verschuldigde loon. Naast de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW zijn er nog verschillende andere typen overeenkomsten zoals de overeenkomst van opdracht, de oproepovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de payrollovereenkomst.

Het Nederlandse socialezekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat inkomen en/of verzorging garandeert voor personen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om daar zelf in te voorzien. Sociale zekerheid kan bestaan uit het toekennen van ofwel een uitkering ofwel een voorziening zoals thuishulp of een rolstoel.

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht: gemeenschappelijke thema’s

Het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht zijn nauw met elkaar verweven binnen een aantal belangrijke juridisch maatschappelijke thema’s, waaronder:

  • Ziekte en re-integratie
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Pensioen

Bij deze thema’s kunt u denken aan bijvoorbeeld: langdurige ziekte, verwijtbare werkloosheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, de verhoging van de AOW-leeftijd en de re-integratieplicht.

Wat biedt Sdu u op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Toonaangevend op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht zijn niet alleen de «JAR» (Jurisprudentie Arbeidsrecht) en «USZ» (Uitspraken Sociale Zekerheid), maar ook de TAP (Tijdschrift Arbeidsrecht in de praktijk), NDSZ (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid) en OpMaat Arbeidsrecht.

Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(87.382 artikelen)

Uit het archief