Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers


Op 31 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Dit wetsvoorstel implementeert de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU) in de Nederlandse wetgeving. Eén van de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn en het wetsvoorstel is het tegengaan van sociale dumping en bescherming van gedetacheerde werknemers.

Het is het kabinet er veel aan gelegen om gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek te bevorderen. De Wet aanpak schijnconstructies, die per 1 juli 2015 gedeeltelijk is ingevoerd, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht