Aromastof geschrapt uit EU-lijst van de Aromaverordening


Verordening (EG) nr. 1334/2008 stelt voorschriften vast voor levensmiddelenaroma’s. In bijlage I is een EU-lijst opgesteld met, voor gebruik in levensmiddelen bestemde, aroma’s en uitgangsmaterialen en de gebruiksvoorwaarden ervoor. In deel A van bijlage I is bij Verordening (EG) nr. 872/2012 een lijst van aromastoffen vastgesteld.

Voor een aantal stoffen heeft de EFSA de beoordeling nog niet afgerond of aanvullende gegevens gevraagd. Daarnaast is de aanvraag voor het in de handel brengen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht