Art. 13 Wet BRV bij koop aanneemovereenkomst


In een casus die Hof Den Haag op 7 maart 2012 heeft behandeld, lag de vraag voor of en zo ja, tot welk bedrag op de voet van art. 13 Wet BRV recht op vermindering van overdrachtsbelasting bestond. De situatie was als volgt: op 19 oktober 2007 was een nog te bouwen appartementrecht in een groot project verkocht, waarbij koper een aandeel in de ondergrond verkreeg en voor de bouw van het appartement een aanneemcontract was gesloten. Op grond daarvan is in zeven termijnen een aanneemsom betaald. De oplevering vond plaats op 17 juni 2009. Op 8 juli 2009 verkochten de eerste verkrijgers het appartement (waarvoor zij zelf in totaal € 394.000 hebben betaald) voor € 420.000. De nieuwe verkrijgers wensten vanwege de verkrijging binnen zes maanden na de oplevering voor wat betreft de hoogte van de verschuldigde overdrachtsbelasting niet alleen de overdrachtsbelasting in mindering te brengen die verschuldigd was geworden ter zake van de zeven termijnen die de vorige eigenaars voor de bouw hebben moeten betalen, maar ook de overdrachtsbelasting die verschuldigd was geworden bij het koopcontract.

Kopers voerden hiervoor aan dat uit HvJ 19 november 2009, zaak C-461/08 (Don Bosco), LJN: BK4718, NTFR 2009/2583 kan worden afgeleid dat de levering van het appartementrecht en de bouw van het appartement voor de omzetbelasting één handeling vormen, die als geheel de levering van een nieuw appartement tot voorwerp heeft. De levering van het nieuwe appartement heeft plaatsgevonden op het moment van oplevering van het appartement, derhalve minder dan zes maanden vóór de verkrijging door belanghebbende.

Naar het oordeel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht