Art. 40 Invorderingswet: aansprakelijkheid verkoper van aandelen (2002.26.3137)


In de praktijk kan misbruik worden gemaakt van vennootschappen met stille en/of fiscale reserves. Door de aandelen in die vennootschap kort na het ontstaan van de reserves over te dragen, zou de vennootschap kunnen worden leeggehaald zodat het de fiscus onmogelijk wordt gemaakt de Vpb-claim over de reserves te innen. Om deze vorm van misbruik te voorkomen is art. 40 Inv. in het leven geroepen. Op grond daarvan kan de vervreemder van de aandelen aansprakelijk zijn voor de Vpb-schuld van de vennootschap. …

Verder lezen