Art. - AFM stelt beleidsregels opnieuw vast


Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden. De nieuwe wet vervangt en consolideert onder andere een aantal toezichtswetten waarop de Autoriteit Financiële Markten geheel of ten dele toezicht hield. Daartoe behoren met name de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht beleggingsinstellingen 2005, de Wet financiële dienstverlening en de gloednieuwe Wet melding zeggenschap 2006.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht