Naar de inhoud

Art. - All is fair in love and crisis? Loonoffers en goed werknemerschap

In tijden van economische crises gaan veel bedrijven over tot versobering van arbeidsvoorwaarden. Soms vragen bedrijven het personeel om een deel van hun salaris in te leveren. Wanneer de werkgever de instemming van de werknemers niet heeft, kan hij proberen om het loon eenzijdig te verlagen. Een van de gronden waar de werkgever zich in zo’n situatie op beroept, is het goed werknemerschap. De auteur stelt de vraag in hoeverre de ‘7:611-toets’, zoals die uitgewerkt is in de rechtspraak, geschikt is voor het beoordelen van collectieve loonsverlagingen. Is bij de toepassing van de Stoof/Mammoet-criteria de rechtsbescherming van de individuele werknemer steeds voldoende gewaarborgd?

Inleiding

Eind mei 2015 stuurde het hof in Amsterdam V&D en de vakbonden terug naar de onderhandelingstafel, nadat V&D een loonsverlaging van ongeveer 6% eenzijdig had willen doorvoeren. Eerder had de kantonrechter V&D verboden de lonen eenzijdig te wijzigen.1 Het bedrijf sprak met de bonden af de geplande loonsverlaging niet uit te voeren; een reorganisatie die driehonderd banen kostte, zou daarvoor in de plaats komen.2 Eind 2015 werd de onderneming toch failliet verklaard.

Sinds het uitbreken van de financiële crisis zien tamelijk veel werknemers zich geconfronteerd met het verzoek een verlaging van arbeidsvoorwaarden te accepteren teneinde de werkgelegenheid in het bedrijf te behouden.3 V&D blijkt ook niet het enige bedrijf geweest te zijn dat ‘echte’ loonoffers – een aanzienlijke verlaging van het salaris – van zijn werknemers heeft gevraagd. V&D blijkt ook niet het enige bedrijf dat collectieve loonoffers eenzijdig wil doorvoeren.4 Steeds vaker…