Art. - Arbeidsrechtelijke aspecten van doorstart tijdens faillissement


Het faillissement van de vennootschap wordt vaak als een aantrekkelijk middel gezien om de onderneming die door de vennootschap wordt geëxploiteerd te reorganiseren. De onderneming kan vrij van schulden van de curator worden gekocht en de werknemers die in dienst waren van de failliet treden niet van rechtswege in dienst van de koper. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is een doorstart tijdens faillissement echter niet zonder risico’s.In dit artikel ga ik in op de vraag wat de consequenties zijn voor de koper van de vernietiging van het faillissement. Vervolgens bespreek ik de vraag wat de positie is van de (voormalige) werknemers van de failliet die geen aanbod van de koper krijgen om bij hem in dienst te treden. Daarna ga ik in op de positie van de (voormalige) werknemers van de failliet die in dienst treden van de koper. Ten slotte vraag ik mij af of de curator de (voormalige) werknemers van de failliet die niet in dienst treden van de koper, aan het met de failliet overeengekomen concurrentiebeding kan houden.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht