Art. - Bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van crisis


Dit artikel vat de gebruikelijke voorwaarden samen van een BCA-verzekering die wordt beheerst door Nederlands recht. Aan de hand van een beknopte uiteenzetting van de vrijtekening en vrijwaring komt vervolgens de meerwaarde van de verzekering aan de orde. Aansluitend wordt stilgestaan bij de kredietcrisis die het aansprakelijkheidsrisico vergroot en haar mogelijke impact op BCA-verzekeringen. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht