Art. - Betalingsverkeer: een juridisch vak apart


Op 5 december 2007 is de richtlijn Betaaldiensten gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen die de richtlijn tot stand brengt, zijn het versnellen van de uitvoeringstermijn van betalingstransacties en het afschaffen van valutering. De richtlijn dient uiterlijk 1 november 2009 ingevoerd te zijn. Het Ministerie van Financiën heeft in juli 2008 een conceptwetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn rondgezonden ter consultatie. Een deel van de richtlijn wordt in een AMvB opgenomen. De concept-AMvB wordt in maart 2009 pas voor het eerst ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. Pas na de zomer weet de markt wat geïmplementeerd moet worden en dit zijn onmogelijke tijdslijnen.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht