Art. - Concentratiecontrole en de (internationale) overnamepraktijk


Nee, dit wordt geen artikel over nieuwe economische theorieën in het mededingingsrecht. Geen diepgravende analyse van ‘theories of competitive harm’, ‘critical loss analysis’, ‘co-ordinated effects’ of ander Engelstalig jargon waarmee mededingingsjuristen zo graag strooien. Dit artikel behandelt in kort bestek de voor overnamejuristen meest relevante aspecten van het concentratiecontrolerecht. Het is geschreven vanuit de veronderstelling dat met name bij concentraties die mededingingsrechtelijk gevoelig liggen, toch een specialist zal worden ingeschakeld. De overnamejurist moet echter in een vroeg stadium de mogelijke gevolgen voor de te begeleiden transactie in kaart kunnen brengen. Dit artikel beoogt die jurist daarbij te helpen.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht