Art. - De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn en Past Performance


Opdrachtgevers hebben een groeiende belangstelling voor Past Performance. Het idee achter Past Performance is dat opdrachtgevers hun opdrachten liever gunnen aan ondernemers met wie ze bij eerdere opdrachten goed konden samenwerken of aan ondernemers die opdrachten voor andere opdrachtgevers op een constructieve wijze uitvoerden. Opdrachtgevers zijn op zoek naar positieve ‘reviews’. Reviews zijn een verschijnsel dat heel bekend is bij consumenten. Voordat een consument een technisch apparaat koopt, iets bestelt bij een internetwinkel of een opdracht gunt aan een ondernemer gaat hij vaak op het internet na wat de ervaringen van anderen waren met het apparaat, de internetwinkel of de ondernemer.

Met Past Performance willen opdrachtgevers een dergelijke benadering systematiseren en verder ontwikkelen. In de bouw zijn veel opdrachtgevers aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet. Zij hebben extra belang bij deze ontwikkeling omdat het aanbestedingsrecht ze maar weinig ruimte lijkt te laten om bij aanbestedingen rekening te houden met de wijze waarop ondernemers eerdere opdrachten uitvoerden. Om daarin verandering te brengen investeert een groter wordende groep koplopers in de bouwsector in de ontwikkeling van een Past Performance-instrument.

1. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet

Op 17 april 2014 werden drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen van kracht.1 Europa draagt met deze richtlijnen de Europese lidstaten op om hun aanbestedingsregelgeving met deze richtlijnen in overeenstemming te brengen. Nederland zal de Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aanbestedingswet) aanpassen. De herziene Aanbestedingswet dient uiterlijk 18 april 2016 in werking te zijn getreden.

Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingswet bevat de bepalingen voor het plaatsen van overheidsopdrachten in de ‘klassieke sector’ met een geraamde waarde die gelijk of hoger is dan de Europese aanbestedingsdrempels.2 Hiertoe…

Verder lezen
Terug naar overzicht