Art. - De ontwikkelingen in de werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen in 2008:


Arbeidsrechtelijk kan 2008 met recht het jaar van de werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen worden genoemd. De Hoge Raad heeft maar liefst vijf arresten gewezen waarin wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werknemer bij een verkeersongeval lijdt. In deze bijdrage geven wij een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen. We analyseren de arresten en onderzoeken welke (mogelijke) consequenties er kunnen worden verbonden aan deze rechtspraak van de Hoge Raad. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht